Mobirise


Badania MFI

Wykonujemy badania MFI na potrzeby własne zakładu
MFI / MFR tworzyw sztucznych badania przeprowadzane na urządzeniu
plastometr seria 400 zgodnie z normami: PN-EN ISO 1133, ASTM D 1238,
ASTM D 33664, DIN 53735

Regfol sp. z o.o.
ul. Szlak 77/222
31-153 Kraków 

Zakład produkcyjny
ul. Przejściowa 3
42-400 Zawiercie

Kontakt
tel. +48 507 369 978
biuro@regfol.pl

Created with ‌

Offline Website Maker